Miloš Dohnálek - osobní stránky

Miloš Dohnálek - osobní stránky

Vítám Vás na osobních webových stránkách, které jsou věnované především profesnímu působení, přičemž část stránek odkazuje na určitou tradici rodu Dohnálků ze Slavěnky v Debřecích u Skuhrova v Orlických horách. Stránky také vyjadřují mé subjektivní názory, se kterými nemusí souhlasit někteří návštěvníci webu.

Profesní kariéra byla ovlivněna třemi faktory

Jako ekonom a krizový manažer mám dlouholeté zkušenosti  při práci s analytickými podklady pro malé, střední nebo velké firmy včetně vyhodnocování finančního stavu (zdraví) podniku a jejich restrukturalizací či komplexní reorganizací.  Tyto zkušenosti se promítají i v oceňování podniků nebo jejich částí pro potřeby akvizic, a to různými metodami požadující splnění účelu ocenění (účetní hodnotou, výnosu kapitálu, diskontování peněžních toků a pod.). Pokud hledáte podrobnější informace z této oblasti, je možné navštívit zde uvedené stránky.

Druhým faktorem je konzervativní vztah k půdě a určité tradici. Na soukromém statku v obci Hřibojedy se svými spolupracovníky produkujeme zemědělskou rostlinou výrobu, kterou doplňuje privátně chované stádo koní či ovcí. Nedílnou součástí jsou také lesní pozemky a práce v honitbě při výkonu myslivosti.

Třetím faktorem je potápění a námořní jachting, kde mám profesionální certifikaci mezinárodního instruktora. Tato profese je ale také koníčkem, zejména podvodní natáčení nebo sólový jachting. Bohužel z časových důvodů tato profese jen doplňuje ten čas, který se dá vyšetřit po hlavní profesní činnosti.

Tyto aktivity souvisejí také s cestování. Přes několika týdenní pobyty v některých destinacích jako např. ostrov Madeira, vnitrozemí Španělska, Sultanát Omán, Indonésie, ..., mě absolutně uchvátilo prostředí keltské historie ve Spojeném království. Tato země se nejen vzorně stará o své památky, ale je to jedna z kolébek jachtingu a technického vrakového potápění.

Zde jsem měl možnost od roku 2000 do roku 2010 pobývat v různých obdobích a délce pobytu i několika měsíců. Ať už se jedná o jihozápad  Anglie (hrabství Cornwall, Devon, ...), nebo historický sever i jih Walesu (Cymru) s vrcholem Snowdon ve výšce 1085 m. n. m., nebo naprosto úžasný severozápad Anglie Cumbrie  se svým národním parkem Lake District. Samostatnou kapitolou je pak Skotsko se svými Munroes a nejvyšších vrcholkem Ben Nevis ve výšce 1344 m. n. m.

Na závěr bych zmínil i dvě desítky let zkušeností z práce v Zastupitelstvu obce Hřibojedy a výkon funkce neuvolněného starosty obce od roku 2010.

Miloš Dohnálek

Odkazy