Jachting

Jachting

Námořní jachting

Plavby na palubách plachetnic se sportovní nebo čistě rekreační posádkou. Sólo přeplavby v letních i v zimních podmínkách v délkách týdnů až měsíců. Jako škola nabízíme pro klienty zážitky na palubách plachetnic. Čisté a klidné zátoky jako stvořené pro koupání a opalování naturistů (na rozdíl od přeplněných pláží), návštěva restaurací přístupných pouze z palub lodí, kotvení v historických ostrovních přístavech, ... Vítr a moře.

Plavba proti větru
Plavba proti větru Ošlehaný větrem a mořem

Před vyplutím Návrat na pevninu ze sólové plavby
Před vyplutím Návrat na pevninu ze sólové plavby

Instruktor námořního jachtingu

Základní kurz námořního jachtingu (skipper basic course) je určen pro lidi, kteří chtějí zkusit tento druh sportu a nemají žádné zkušenosti. Kurz je složen ze základů praktické činnosti na plachetnici (základní práce na palubě, práce s lany a ostatním vybavením, příprava vyplutí, vedení, kotvení, navigace, práce s vysílačkou, nácviky řešení nouzových situací, …) a teoretické části (základy námořního práva a COLREGu, práce s mapou a GPS, meteorologie, pravidel bezpečnosti a první pomoci, základy radiooperátora, …). V průběhu kurzu je možné zajistit přípravu k zkoušce „Boat leader Category B”, která klienty po úspěšném absolvování před zkušební komisí na Port-master office opravňuje k samostatnému vedení soukromého rekreačního námořního plavidla (člunu, plachetnice a jachty). Tato certifikace („řidičák na loď) je vydána bez omezení doby platnosti a uznávána po celém světě.

Kurz jachtingu pro pokročilé (skipper advanced course) je určen pro všechny, kteří zvládli základy námořního jachtingu a chtějí si své znalosti prohloubit. Kurz je orientován na samostatné vedení lodi a posádky, práce s plachtami (GENOA, MAIN SAIL), noční navigace apod.
 Kurz jachtingu se spinakrem (skipper spinnaker course) je dalším stupněm pokročilého jachtaře při práci s plachtami. Zvláštní důraz je zde kladen na synchronizaci práce celé posádky během všech manévrů s plachtami a spinakrem.

Kurz vedení plachetnice ve skupině (regatta programme courses) je určen pro pokročilé jachtaře, kteří mají ambice měřit své síly v regatových závodech.

Program pro firmy a pracovní skupiny (team building & sailing) je určen pro budování vzájemných vztahů v pracovních týmech. Je určen i pro lidi bez jakýchkoliv zkušeností s jachtingem.

Odkazy