Odborné

Odborné

Miloš Dohnálek
  1. Zachování rovných podmínek na trhu. Je nutné vytvářet prostředí, kde všechny podnikatelské subjekty mají stejnou příležitost uspět na trhu. Česká republika je otevřenou, proexportně orientovanou zemí a nelze tolerovat jakékoliv "pokřivování" rovných podmínek různými dotacemi (otevřenými nebo skrytými).
  2. Čelíme důsledkům světové hospodářské krize. Důsledky ekonomické krize v korporátní sféře zvyšují důraz na odvahu a profesionalitu top managementu. Nelze mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. Nejde jen o to najít rezervy pro snížení výdajů, ale je nutné nastartovat podmínky ke zvyšování efektivity při stávající nebo restrukturalizované výrobě. Úspory, které přinesou systémové změny, budou mít i v korporátní sféře svoji setrvačnost v čase.
  3. Podobná pravidla platí i pro menší firmy a živnostníky. Tady by měl mít také hlavní slovo management, který by měl díky pravidelné analýze hlídat silné i slabé stránky svých podniků a společností (SWOT analýza). Zároveň by pak měl dávat i návody, jak naplno využít svůj potenciál. U menších firem je problematika úspor většinou na bedrech samotných majitelů a živnostníků, ale nemají na ně během provozních problémů čas nebo nemají potřebné znalosti. Pro firmy a živnostníky tak vzniká spousta neefektivně vynaložených prostředků.
  4. Základním předpokladem pro bezproblémový chod velkých společností i malých živnostníků jsou správně fungující dodavatelskoodběratelské vztahy a dodržování lhůt splatností závazků.

Odkazy