Ekonom, CEO, krizový manažer

Ekonom, CEO, krizový manažer

Do roku 1990

 • Zemědělské stavební sdružení, Solnice (1983 – 1987), konstruktér pozemních staveb, stavební mistr střediska PSV, stavbyvedoucí HSV, odpovědnost za dílčí zpracování projektové a technické dokumentace, technické a ekonomické vedení stavby
 • Státní statek Krkonoše, Vysoké nad Jizerou (1987 – 1988), středisko chovu huculského koně Janova Hora - přidružená výroba
 • JZD Vítězná, Kocléřov (1988 – 1990), vedoucí střediska přidružené výroby, samostatné technické a ekonomické vedení střediska kamenolomu Babí, okr. Trutnov

1990 - 1996

Miloš Dohnálek, IČ: 42180279, samostatně hospodařící rolník (1990 - 2009) a OSVČ (1991 - doposud)

 • Nonstop motorest Svojkovice okr. Rokycany (1990 - 1992)
 • Velkoobchod - dovoz zemědělské techniky ze SRN (1991 - 1996)
 • Stáj QUINTA (farma pro jezdecké a dostihové koně (1992 - 1996)

1996 - 1999

FARMING Co. GROUND s.r.o., Vysoký Újezd

 • ekonom, hl. účetní (1996 - 1998)
 • člen statutárního orgánu (1996 - 2000)
 • společník - spolumajitel 50% obchodního podílu (1996 - 2000)

Společnost byla v roce 2000 společníky prodána s obratem cca 20 mil. Kč, bez závazků a ziskem  2 mil. Kč, v roce 2004 zahájena likvidace, v roce 2006 byla vymazána.

NORTH-EAST Co. EXPORT - IMPORT s.r.o., Praha

 • ekonomický ředitel (1998 - 1999)
 • člen statutárního orgánu (1998 - 2003)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (1998 - 2003)

Společnost byla v roce 2003 se ziskem prodána, předchozí průměrný roční obrat 40 mil. - 50 mil. Kč, majetek přes 10 mil. Kč.

U SYSTEME spol. s r.o. (dříve PRIG Czech, s.r.o.), Praha
 • člen statutárního orgánu (1998 - 2006)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (1998 - 2006)

Společnost byla v roce 2006 prodána pro činnost velkoobchodu se stavebním materiálem a provádění staveb, roční obrat cca 30 mil. Kč.

CLEAN s.r.o., Praha
 • finanční ředitel (1999 - 2006)
 • člen statutárního orgánu (1999 - 2006)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (1999 - 2006)

Společnost byla v roce 2006 se ziskem prodána, předchozí průměrný roční obrat cca 60 mil. Kč, základní kapitál 5 mil. Kč.

2000 - 2007

MEDIL a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu - člen představenstva (2000 - 2003)
 • příprava a vedení restrukturalizace - krizového řízení (2000 - 2001)

Společnost se sídlem v Ostravě a úzkou specializací na utlumovanou důlní výrobu (revize šachet a elektrozařízení, kovoobráběcí a svářečské práce, ...) byla v roce 2000 reorganizována na prodej hutního materiálu a kovového šrotu z důlních a stavební demolic. Po reorganizaci byly akcie prodány v hodnotě přesahující 60 mil. Kč. ). Po 10 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2011 do likvidace.

FINCH a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu - člen představenstva (2000 - 2006)

Společnost se základním kapitálem 11 mil. Kč zabývající se správou nemovitostí.

TEMPRA plus, s.r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2000 - 2001) společník - majitel 100% obchodního podílu (2000 - 2001)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (2000 - 2001)
 • příprava a vedení restrukturalizace - krizového řízení (2000 - 2001)

Společnost se sídlem v Teplicích a úzkou specializací na stavební práce a doplňkové montáže ze sádrokartónu byla v roce 2000 reorganizována na prodej hutního a stavebního materiálu a železného šrotu ze stavební demolic s obratem 45 mil. Kč. Po reorganizaci byly v roce 2001 obchodní podíly prodány novým společníkům (nový společník zapsal změny teprve až v roce 2009 a to po návrhu správní žaloby). Po 10 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2011 do likvidace a v roce 2012 byla vymazána.

VASPO, a.s., Praha

 • člen statutárního orgánu - předseda představenstva (2001 - 2003)
 • člen statutárního orgánu zodpovědný za restrukturalizaci (2001 - 2003)

Společnost se sídlem v Brně a specializací na významné stavební zakázky. Po částečné reorganizaci a změny sídla do Prahy, obrat cca 60 mil. Kč. Po prodeji akcií zahraničním vlastníkům v roce 2012 je dnes hlavní činností výroba kovových sil a dopravních systému pro skladování obilí.

MacTech Servis spol. s r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2001 - 2003)
 • příprava a vedení restrukturalizace - krizového řízení (2001 - 2003)

Společnost se sídlem v Praze a úzkou specializací na poskytování software, prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku byla v roce 2001 reorganizována. Po 6 letech od provedené reorganizace a vedení společnosti novým managementem vstoupila společnost v roce 2007 do likvidace a v roce 2012 byla vymazána.

MacTech Agency Praha spol. s r.o. (dříve Quo - agency, spol. s r.o.), Praha
 • příprava a vedení restrukturalizace - krizového řízení (2001)

Společnost se sídlem v Praze a úzkou specializací na grafické práce, polygrafickou výrobu, reklamní činnost byla v roce 2001 reorganizována.

CLEAN logistics s.r.o. (dříve AGIL GROUP spol. s r.o.), Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace - krizového řízení (2005 - 2006)
 • finanční ředitel (2006 - 2009)
 • člen statutárního orgánu (2005 - 2009)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (2005 - 2011)

Společnost byla v roce 2006 reorganizována přechodem z nábytkářské výroby a IT obchodu na velkoobchodní prodej, účetní a daňový servis, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, ... a v roce 2011 se ziskem prodána, předchozí průměrný roční obrat cca 70 mil. Kč.

2008 - 2013

Farma Hvězda s.r.o. (dříve Praire s.r.o.), Praha

 • restrukturalizace (2008)
 • finanční ředitel (2008 - dosud)
 • člen statutárního orgánu (2008 - dosud)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (2008 - dosud)

Společnost se sídlem v Praze (pronájem vozidel) a provozovnou Hřibojedy Hvězda (zemědělská výroba a poskytování služeb pro zemědělství).

MantiPro s.r.o., Praha

 • restrukturalizace (2009)
 • člen statutárního orgánu (2009 - dosud)
 • společník - majitel 100% obchodního podílu (2009 - dosud)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na restrukturalizaci podniků a krizové řízení. Zpracovává finanční analýzy včetně oceňování podniků a organizačních složek (částí podniků), poradenskou a konzultační činnost včetně zpracování odborných studií, účetní a daňový servis.

4 TRADING LIGMA s.r.o. (dříve ATM - zemní práce s.r.o.), Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2010)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na zemní práce a demolice. Provedena reorganizace z důvodu snížení objemu stavebních zakázek v ČR a nárůstu pohledávek z obchodních vztahů na 35 mil. Kč. Obrat 85 mil. Kč, majetek 28 mil. Kč.

ATC RESLER spol. s r.o., Praha

 • člen statutárního orgánu (2010 - 2011)
 • příprava a vedení restrukturalizace (2010 - 2011)

Společnost se sídlem v Hradci Králové. Specializace na poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank, správa sítí, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Provedena reorganizace společnosti na revitalizované části podniku v hodnotě cca 28 mil. Kč. Následný prodej aktiv zahraničním a českým investorům (mj. společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.), zbytková část byla vyčleněna na výrobu software, služby databank a správa sítí při výstavbě komplexu přístavů pro námořní jachty.

MAX&kom s.r.o., Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2012)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na stavební práce. Provedena reorganizace z důvodu snížení objemu stavebních zakázek v ČR. Obrat v roce 2012 cca 18 mil. Kč.

MP SPOL, spol. s r.o., Praha

 • příprava a vedení restrukturalizace (2012 - 2013)

Společnost se sídlem v Praze a specializací na silniční motorovou dopravu - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně a nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. Provedena reorganizace z důvodu snížení objemu zakázek z 45 mil. Kč na 35 mil. Kč a nárůstu pohledávek z obchodních vztahů (druhotná platební neschopnost).

Revitalizace a restrukturalizace podniků, Česká republika

Od roku 2000 se profesně jako tým zaměřujeme na revitalizace a restrukturalizace podniků. Do roku 2008 se jednalo zpravidla o zpracování projektů, které řešil za našeho dohledu stávající management. Od roku 2008 pak častěji vstupujeme přímo, a to i na řadu měsíců, do struktury společnosti. Klienti si však z pochopitelných důvodů nepřejí být zveřejňováni. V souladu s uzavřenými smlouvami o zachování mlčenlivosti, tzv. NDA smluv (Non-Disclosure Agreement), pod možnými pokutami v řádech miliónů nelze klienty veřejně uvádět. V průběhu každého roku však se jedná o cca 2 - 3 klíčové společnosti s celkovými obraty přesahující 100 mil. Kč a zhruba desítku malých rodinných společností.

Revitalizace (částečná reorganizace) podniků je zaměřena na ozdravení a pomoc zpravidla stagnujícím podnikům.

Restrukturalizace podniků pro ty firmy, které jsou na hranici provozních nebo finančních problémů.

Vedení týmů při vedení restrukturalizace, revitalizaci a krizového řízení

(Pozn. pouze u společností, kde zveřejnění nepodléhá omezení NDA)

Název spol. a rok restrukturalizace Nejvyšší obrat nebo hodnota aktiv
MEDIL, a.s., Praha (2000 - 2001) 60 mil. Kč
TEMPRA plus, s.r.o., Praha (2000 - 2001) 45 mil. Kč
MacTech Agency Praha spol. s r.o., Praha (2001) 3 mil. Kč
VASPO, a.s., Praha (2001 - 2003) 60 mil. Kč
MacTech Servis spol. s r.o., Praha (2001 - 2003) 15 mil. Kč
CLEAN logistics s.r.o., Praha (2005 - 2006) 70 mil. Kč
Farma Hvězda s.r.o., Praha (2008) 29 mil. Kč
4 TRADING LIGMA s.r.o., Praha (2010) 85 mil. Kč
ATC RESLER spol. s r.o., Praha (2010 - 2011) 28 mil. Kč
MAX&kom s.r.o., Praha (2012) 18 mil. Kč
MP SPOL, spol. s r.o. (2012 - 2013) 45 mil. Kč

Účast ve statutárních orgánech akciových společností

Název akciové společnosti Pozice Období
FINCH a.s., Praha člen představenstva (2000 - 2006)
MEDIL a.s., Praha člen představenstva (2000 - 2003)
VASPO, a.s., Praha předseda představenstva (2001 - 2003)

Odkazy